اخبار دانشگاه - آرشیو

جلسه تحلیل شاخصهای سال ۱۴۰۱ گروه مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر در معاونت بهداشتی دانشگاه

جلسه تحلیل شاخصهای سال ۱۴۰۱ گروه مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر در معاونت بهداشتی دانشگاه

با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه تحلیل شاخصهای سال ۱۴۰۱ گروه مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب