اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری ۲ کارگاه  آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه مسئولان سراهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری ۲ کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه مسئولان سراهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

با همکاری مدیریت امور دانشجویی و اداره‌ مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، کارگاه نحوه تشخیص، شناسایی، آموزش و ارجاع دانشجویان در معرض اعتیاد و الکل، برای ناظم و ناظمه‌های سراهای دانشجویی، در سالن کنفرانس دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب