اخبار دانشگاه - آرشیو

دیدار رئیس و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

دیدار رئیس و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گالری

در دیدار رئیس و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با ایجاد پژوهشکده سلامت در دانشگاه و اختصاص ۵ میلیارد تومان جهت تکمیل مرکز رشد و نوآوری دانشگاه موافقت شد.

ادامه مطلب