اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری جلسه راه اندازی مرکز مردمی نفس (نجات فرزندان سقط) با حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان و سایر اعضاء در سالن جلسات معاونت بهداشتی دانشگاه

برگزاری جلسه راه اندازی مرکز مردمی نفس (نجات فرزندان سقط) با حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان و سایر اعضاء در سالن جلسات معاونت بهداشتی دانشگاه

در این جلسه روند و مراحل اجرایی تاسیس مرکز نفس، شیوه نامه مدیریتی و اهداف آن در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و کاهش سقط، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب