اخبار دانشگاه - آرشیو

تجربه موفق دانشگاه در راه اندازی شبکه آزمایشگاهی بهداشت و آزمایشگاه جامع سلامت بهداشت

تجربه موفق دانشگاه در راه اندازی شبکه آزمایشگاهی بهداشت و آزمایشگاه جامع سلامت بهداشت گالری

در راستای استقرار شبکه های آزمایشگاهی وزارت بهداشت، تجربه موفق دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در راه اندازی شبکه آزمایشگاهی بهداشت و آزمایشگاه جامع سلامت بهداشت توسط تیم مدیریتی و ارزیابی آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت مورد بازدید قرار گرفت.

ادامه مطلب