اخبار دانشگاه - آرشیو

آیین تکریم و معارفه مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوثر

آیین تکریم و معارفه مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوثر

طی مراسمی، آیین تکریم و معارفه مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوثر برگزار و ضمن تجلیل از زحمات و خدمات دکتر امین ابراهیمی در طول مدت تصدی مسئولیت، آقای کمال الدین خالصی بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوثر منصوب شد.

ادامه مطلب