اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی قرارگاه جوانی جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی قرارگاه جوانی جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

با حضور دکتر مهدی رهبر، معاون فرهنگی و دانشجویی و حجت‌الاسلام واحدی‌زاده، مسئول نهاد رهبری دانشگاه، جلسه کمیته فرهنگی قرارگاه جوانی جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سالن جلسات معاونت فرهنگی برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه توجیهی اعتباربخشی ویژه کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

جلسه توجیهی اعتباربخشی ویژه کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

با حضور دکتر مهدی رهبر، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه توجیهی اعتباربخشی با حضور تمامی کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در سالن شهیدان نوعی اقدم برگزار شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص پیشگیری و کنترل حیوان گزیدگی و حذف بیماری هاری انسانی

اطلاعیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص پیشگیری و کنترل حیوان گزیدگی و حذف بیماری هاری انسانی

روز ۶ مهر مصادف با ۲۸ سپتامبر، سالروز درگذشت لوئی پاستور، کاشف واکسن هاری به نام روز جهانی هاری نامگذاری شده است. هدف از نامگذاری این روز، ضمن ارج نهادن به خدمات این دانشمند شهیر، افزایش آگاهی، جلب حمایت و مشارکت عمومی و نیز تعهد و هماهنگی در سازمان ها، نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز عموم مردم برای پیشگیری و کنترل حیوان گزیدگی و حذف بیمار ی هاری انسانی است.

ادامه مطلب