اخبار دانشگاه

راهیابی ۵ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور

راهیابی ۵ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور

۵ نفر از دانشجویان برگزیده بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، به سی‌وهشتمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور راه پیدا کردند

ادامه مطلب