اخبار دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی تئوری و عملی چک حشره شناسی و نظام مراقبت بیماریهای منتقله از طریق پشه آیدس در شهرستان بیله سوار استان اردبیل (هات اسپات)

برگزاری کارگاه آموزشی تئوری و عملی چک حشره شناسی و نظام مراقبت بیماریهای منتقله از طریق پشه آیدس در شهرستان بیله سوار استان اردبیل (هات اسپات)

برای گروه هدف نمونه برداران، کارشناسان و همکاران دخیل در برنامه شهرستان بیله سوار و سه شهرستان مجاور پارس آباد، اصلاندوز و گرمی

ادامه مطلب