اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری اولین جلسه ستاد اربعین حسینی دانشگاهیان علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اولین جلسه ستاد اربعین حسینی دانشگاهیان علوم پزشکی اردبیل

به منظور هماهنگی اعزام اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به زیارت اربعین حسینی، اولین جلسه ستاد اربعین دانشگاه به ریاست دکتر مهدی رهبر، معاون فرهنگی و دانشجویی در سالن ستاد مرکزی، برگزار شد.

ادامه مطلب