اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری نشست خبری ترجمان دانش از ۱۰ درصد طرح های پژوهشی خاتمه یافته دانشگاه

برگزاری نشست خبری ترجمان دانش از ۱۰ درصد طرح های پژوهشی خاتمه یافته دانشگاه گالری

در راستای چرخه انتقال دانش و نتایج تحقیقات و پژوهش ها به مخاطبان، نشست خبری ترجمان دانش از ۱۰ درصد طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.

ادامه مطلب