اخبار دانشگاه - آرشیو

پیگیری جدی انتقال بخش ارتوپدی بیمارستان فاطمی به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل
در جلسه شورای تعالی معاونت درمان دانشگاه تاکید شد؛

پیگیری جدی انتقال بخش ارتوپدی بیمارستان فاطمی به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

در جلسه شورای تعالی معاونت درمان دانشگاه، بر پیگیری جدی انتقال بخش ارتوپدی بیمارستان فاطمی به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل تاکید شد.

ادامه مطلب