اخبار دانشگاه

بازدید مدیران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دانشکده پرستاری گرمی مغان

بازدید مدیران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دانشکده پرستاری گرمی مغان گالری

به منظور بررسی و پیگیری مشکلات آموزشی، رفاهی و صنفی دانشجویان شهرستان گرمی، مدیران واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دانشکده پرستاری مغان بازدید کرده و جلسه‌ای با حضور رئیس شبکه و دانشجویان برگزار شد.

ادامه مطلب